Ondernemen

Daniëlle voert politiek vanuit haar ondernemerschap. Ze is zelf onderneemster en spreekt dus vanuit de praktijk.

Ondernemend

Ik ben een ondernemende vrouw die ervan houdt samen met ander mensen dingen te realiseren. Of het nu die extra bestelling binnenhalen met het bedrijf is, in het parlement thema’s op de agenda zetten is, een blauw Pop-up café uit de grond stampen met de lokale afdeling,... Telkens sta ik versteld hoeveel er mogelijk is, als je met mensen alle talenten samenbrengt.

Ondernemen ligt ook aan de basis van de welvaart en het welzijn in ons land. Ondernemers die risico nemen om een bedrijf op te starten en verder uit te bouwen. Werknemers die de handen uit de mouwen steken om een hoge kwaliteit af te leveren. Moderne ambtenaren die steeds klaar staan om bedrijven en burgers te helpen.De volgende regeringen moeten opnieuw inzetten op een gunstig ondernemingsklimaat en wel op deze manier :

Meer netto voor wie werkt en gewerkt heeft

Via een verlaging van de personenbelasting op federaal én Vlaams niveau, met een Vlaamse jobkorting;

We moeten opnieuw inzetten op een ambitieuze jobagenda

Met 600.000 extra jobs komen we op het niveau van Nederland (80% werkzaamheidsgraad tegenover 70% in België) en zouden we geen tekort maar een overschot op de begroting hebben! Elke werkloze aan het werk brengt de overheid, ons allemaal samen dus, 30.000 euro per jaar op. De komende 5 jaar zorgt het Open Vld groeiplan voor 300.000 bijkomende jobs;

Minder regels en duidelijker regels voor wie onderneemt. 

De wetgeving is, mee door onze lange geschiedenis, heel complex geworden waardoor je als ondernemer veel te veel daarmee moet bezig zijn in plaats van echt te kunnen ondernemen. Minder kafka voor burgers en ondernemingen, door eenvoudiger regels, digitalisering van de overheid en het schrappen van overbodige wetten en procedures;

Subsidies evalueren en voorrang geven aan directe lastenverlagingen. 

Subsidies vragen dikwijls heel veel papierwerk en komen vaak weer bij dezelfde bedrijven terecht. Sommige subsidies, bijvoorbeeld om de innovatie in onze kennisregio verder aan te moedigen, zijn nuttig. Maar mijn ervaring leert dat bedrijven meer gebaat zijn bij directe lastenverlagingen aan de bron, waar bovendien alle bedrijven en kmo’s recht op hebben en niet de happy few. Zo ijverde ik in het Vlaams parlement voor een extra lastenverlaging voor de tewerkstelling van 55-plussers en die is er gekomen, met sinds dit jaar 80 miljoen euro extra RSZ-korting voor die doelgroep;

1 sociaal statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

We beginnen met een gelijke pensioenopbouw (incl. 2de pijler pensioen). 1 sociaal statuut is rechtvaardiger, zal de administratieve last voor overheid en burgers verminderen en zal de mobiliteit tussen de statuten verhogen. Wie vandaag initiatief neemt en een gemengde loopbaan heeft, wordt daarvoor afgestraft in de pensioenberekening. Dit kan niet langer. Een gewerkt jaar moet in elk statuut evenveel meetellen.


Lees hier andere thema's waar Daniëlle zich voor inzet : lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x