Onze sociale zekerheid

Lees hier de standpunten van Danielle Vanwesenbeeck over de sociale zekerheid.

Ik ben sociaal ingesteld en zet mij in voor een sociale en herverdelende samenleving. Het kan voor mij niet dat er nog steeds wachtlijsten zijn in de gehandicaptensector. Dat de kinderarmoede in Vlaanderen, één van de rijkste regio’s in de wereld, toeneemt in plaats van afneemt. Dat een zelfstandige die zijn hele leven lang gewerkt heeft, nauwelijks 1.000 euro pensioen ontvangt.


De volgende regeringen moeten verder inzetten op:

1 sociaal statuut voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren

Laat ons al eens beginnen met een gelijke pensioenopbouw (incl. 2de pijler pensioen). 1 sociaal statuut is rechtvaardiger, zal de administratieve last voor overheid en burgers verminderen en zal de mobiliteit tussen de statuten verhogen. Wie vandaag initiatief neemt en een gemengde loopbaan heeft, wordt daarvoor afgestraft in de pensioenberekening. Dit kan niet langer. Een gewerkt jaar moet in elk statuut evenveel meetellen;

Meer middelen naar de gehandicaptensector

De vorige Vlaamse regering investeerde 330 miljoen euro extra per jaar in de gehandicaptensector. Maar de wachtlijsten zijn niet weggewerkt. Open Vld wil tegen 2022 nog eens 360 miljoen euro per jaar bijkomend investeren, zodat iedereen die er recht op heeft de nodige zorg kan ontvangen;

De armoede en zeker de kinderarmoede moeten sterk teruggedrongen worden. 

Door verder in te zetten om méér jobs, 300.000 bijkomende jobs in de komende 5 jaar. Maar ook door de bijstandsinitiatieven meer te stroomlijnen en hulpbehoevenden via 1 uniek loket in het sociaal huis van de gemeente de nodige hulp en bijstand aan te bieden.

Onze sociale zekerheid moet verder hervormd worden, om ze sterker te maken naar de toekomst toe. 

De komende 5 jaar zullen de pensioenen door de vergrijzingsgolf elk jaar 2 miljard euro extra kosten. Dan moet er niet verder Sinterklaas gespeeld worden, met lagere pensioenleeftijden bijvoorbeeld zoals de socialisten voorstellen, maar met verdere hervormingen en loopbanen die iets langer werken ook effectief mogelijk maken. Open Vld stelt voor de zachte landingsbanen verder aan te moedigen: dit zijn banen waarbij er overgestapt wordt van bijvoorbeeld ploegenarbeid of een voltijdse baan naar lichtere arbeidsregimes, met vrijstelling van een deel van de RSZ-bijdragen. In plaats geld te steken in brugpensioen, steken wij het liever in werkbaar werk;

Ik ben ook voorstander van meer autonomie voor werknemers op de werkvloer, daar waar dit kan. 


Het sociaal overleg kan het best gevoerd worden op bedrijfsniveau, waar in een goede verstandhouding tussen werknemers en de werkgever afspraken gemaakt kunnen worden over telewerk, glijdende werkuren, enz.


Lees hier andere thema's waar Daniëlle zich voor inzet.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x