De Tijd: Naar Rock Werchter met of zonder ziektebriefje?

Het ballonnetje om de ziektebriefjes af te schaffen is zeker niet onzinnig, mocht iedere werknemer daar op een volwassen, verantwoordelijke manier mee omgaan. Dat is jammer genoeg niet het geval en dus neemt de kans op meer misbruik alleen maar toe. En is de werkgever de pineut.

23 juni 2017

Het ballonnetje om de ziektebriefjes af te schaffen is zeker niet onzinnig, mocht iedere werknemer daar op een volwassen, verantwoordelijke manier mee omgaan. Dat is jammer genoeg niet het geval en dus neemt de kans op meer misbruik alleen maar toe. En is de werkgever de pineut.                       

De Leuvense professor in de arbeidsgeneeskunde Lode Godderis lanceert het idee om mensen bij een banale aandoening zelf te laten beslissen hoe lang ze thuis blijven om te herstellen. Zonder ziektebriefje. Ik ben er helemaal voor om mensen zoveel mogelijk zelf hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Maar jammer genoeg kan niet iedereen even goed om met die verantwoordelijkheid. Er wordt vandaag immers al genoeg gefraudeerd met ziektebriefjes. Bovendien werken die ziektebriefjes drempelverhogend: je kan niet zomaar een dag afwezig blijven op je werk.

Vorige week nog kreeg ik een mail van een tuinaannemer. ‘Slecht nieuws, vertelde hij. ‘Ik heb twee werknemers vandaag op staande voet moeten ontslaan vanwege fraude met ziektebriefjes. Ze beweerden ziek te zijn, maar gingen in realiteit elders werken.’ Zoiets noemt men ‘Twee keer langs de kassa passeren’. De werkgever betaalt je ziektedag en de werknemer wordt ook nog eens betaald voor het werk dat hij elders uitvoert. 

                       

De tuinaannemer zit in zak en as. In een erg drukke periode kan hij de opdrachten die op de planning stonden, door de ‘werk-ziekte’ van zijn twee medewerkers nu nog moeilijker tijdig uitvoeren.

Ik heb alle begrip voor zijn situatie. Ik heb het zelf ook meegemaakt. We hadden een werknemer die telkens de dag na het festival in Werchter niet kwam werken. Elk jaar opnieuw had de arme man op dezelfde dag last van de darmen. Aangetoond met een ziektebriefje.

Hij is een prima collega. Maar jammer genoeg moest er een aangetekend schrijven aan te pas komen om hem te doen inzien dat hij beter verlof nam. Probleem opgelost. 

                   

Artsen

                       

Deze twee voorbeelden tonen aan dat er ziektebriefjes worden geschreven waarbij het maar de vraag is of ze wel nodig waren. Artsen hebben hier een zeer grote verantwoordelijkheid. Want zoals gezegd, er wordt nu reeds gefraudeerd met ziektebriefjes. Het is een middel om ongeoorloofde afwezigheden te legitimeren.

                       

Uit een studie van SD Worx blijkt dat de Belg in 2016 op honderd te werken dagen gemiddeld 5,52 dagen thuis bleef door ziekte.                        

Ik twijfel er geen seconde aan dat de overgrote meerderheid van de mensen met een ziektebriefje ook écht ziek is. Maar net daarom moeten we de fraude aanpakken. De zieken die niet echt ziek zijn, kosten niet alleen (veel) geld aan de overheid, ze zijn ook een kost voor de werkgever. 

 Het ballonnetje dat Lode Godderis oplaat is nobel: werknemers kunnen zelf inschatten hoelang ze moeten uitzieken. Ik volg die redenering. Onze werknemers kunnen inderdaad inschatten hoe snel ze kunnen uitzieken als het gaat over een griepje of een onschuldig virusje. Voor de uitziekperiode is een ziektebriefje misschien niet meer nodig.                        

Maar het ziektebriefje heeft ook een andere functie: het maakt dat de werknemer bewuster omgaat met zijn afwezigheden. Het creëert een drempel om snel ‘zomaar’ een dagje thuis te blijven. Wie een snipperdag wil nemen, kan verlof nemen. Betaald door de werkgever.           

Er wordt nu al gefraudeerd met ziektebriefjes, ik hou mijn hart vast wat er gaat gebeuren als er geen ziektebriefjes meer nodig zijn. 

De drempel om sneller thuis te blijven, verdwijnt. Het zet de deur open voor een groter misbruik. Alweer op de kap van de werkgever.  Want het is de werkgever die het (tijdelijk) met een arbeidskracht minder moet doen, het werk blijft liggen. En het is de werkgever die opdraait voor de onterechte kosten die de ‘ziekte’-dag met zich meebrengt.

Op 1 januari 2014 ging het eenheidsstatuut van kracht. Onder meer de carensdag voor arbeiders werd afgeschaft. Bijna een vierde van de kmo’s stelde na een jaar een significante toename van het absenteïsme vast: de drempel werd verlaagd.

 In 2016 is beslist dat artsen geen ziektebriefjes voor onbepaalde duur meer mochten schrijven. Gevolg: gemiddeld waren werknemers 9 dagen minder afwezig. Negen dagen. Het bewust omgaan met het uitschrijven van die briefjes heeft dus wel degelijk effect.   

Binnenkort is het weer Rock Werchter. Ik verwacht geen zieken in ons bedrijf. Ik zie wel dat onze productieplanning wat uitdagender zal zijn omdat er een aantal mensen verlof nemen om te genieten van het festival. Ik hoop echt dat onze collega’s er veel plezier hebben. Maar de vermoeidheid die meestal de maandag nadien optreedt hoeft niet extra betaald te worden door het bedrijf, via ziektebriefjes. Want dan houdt het bedrijf een stevige kater over aan het festival. Laat die kater maar voor de werknemer, die op zijn verlofdag kan bekomen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x